نوشته هایی با برچسب "مقاله سیستم خنک کن مدیا"

تاثیرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوک سیکل ترکیبی

تاثیرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوک سیکل ترکیبی

اثرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد اجزای مختلف یک بلوک سیکل ترکیبی همیشه مورد پرسش بهره برداران و متخصصان نیروگاهی کشور بوده است. در مقاله زیر تلاش شده تا اثرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوك سیکل ترکیبی و اجزاي مختلف بویلر بازیاب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله تحلیل گردد. برای […]

ادامه مطلب