سیستم فاگ فشار قوی

 تکنولوژی سیستم خنک کن فاگ فشارقوی که براي اولين بار در سال ۱۳۸۰ توسط شرکت ای- من سرو (شرکت مادر رهاورد انرژی) به کشور منتقل شده است تا کنون روی حدود ۳۰ واحد توربين گازی (در محدوده توان ۲۵ تا ۱۶۰ مگاوات) نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در نتیجه، علاوه بر افزايش حدود ۳۰۰ مگاوات توان مجموعه ی اين واحدها، بهبود راندمان (به ميزان تقريبی ۱ تا ۲ درصد) نيز از جمله نتايج چشمگير حاصل از بکارگيری اين سيستم ها بوده است.
در اين روش، آب موردنياز جهت خنك كردن هواي ورودی پس از عبور از يک سری نازل، به صورت قطرات بسيار ريز (ذرات مه) به درون هوای ورودی توربين پاشيده می شود. اين قطرات به علت ريز بودن، سريعاً گرمای نهان تبخير خود را از هوا اخذ كرده و تبخير می شوند و از طرف ديگر هوای عبوری كه گرما از دست داده است، خنك می گردد.

 

سه نكته مهمی كه در طراحی يك سيستم فاگ بايد همواره در نظر قرار گيرند عبارتند از:
  • فشار عملكرد سيستم
  • نوع نازلها و مشخصه قطرات آنها
  • جايگذاری مناسب نازلها در مسير هوای عبوری توربين

 

 

طراحی مراحل مختلف خنك كنندگی توربين و چيدمان نازلها در مسير هوای ورودی از عوامل مهمی هستند كه در بالا بردن راندمان اشباع سيستم و همچنين راندمان كلی سیستم فاگ مؤثر هستند. اين دو مسئله با توجه به وضعيت جوی منطقه، نوع نازلها و زاويه پاشش آنها، تعداد نازلها و مشخصه پمپهای انتخابی و همچنين شكل اتاق هوای ورودی توربين، بايد مورد طراحی نهايی قرار گيرند.

 

بطور كلی، مزايای عمده ای كه باعث شده است سيستم فاگ به عنوان یکی از بهترين روش تبخيری برای خنك كردن هوای ورودی توربين های گازی مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:
  • راندمان اشباع بالا حتی تا ۱۰۰ درصد
  • ايجاد افت فشار كم در مسير هواي ورودی توربين
  • ايجاد كمترين تغيير ساختار در اتاق فيلتر
  • هزینه کم نسبت به ازای مگاوات افزايش يافته معين (حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار به ازای هر کیلووات افزایشی)
  • بازگشت سريع سرمايه
  • حداقل بودن زمان نصب سيستم

 

 

شماتیک دیاگرام سیستم خنک کن فاگ و تجهیزات جانبی

 

پمپ اسکید سیستم خنک کن فاگ فشار قوی