پروژه ها

پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی MGT80 نیروگاه جنوب ۲ (فولاد مبارکه) 

پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی MGT80 نیروگاه جنوب ۲ (فولاد مبارکه) 

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) مالک نیروگاه: شرکت فولاد مبارکه اصفهانمحل اجرا:  مبارکه اصفهان افزایش ظرفیت مورد انتظار روی هر واحد گازی: بیش از ۱۴% مدت قرارداد: ۹ ماه نوع قرارداد:  EPC وضعیت پروژه : در حال اجرا

ادامه مطلب
پروژه سیستم خنک کن مدیا- نیروگاه زاگرس کوثر

پروژه سیستم خنک کن مدیا- نیروگاه زاگرس کوثر

پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی V94.2 نیروگاه زاگرس کوثر . . کارفرما: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثرمحل اجرا:  کرمانشاهافزایش ظرفیت ایجاد شده روی هر واحد گازی: بیش از ۱۵%مدت قرارداد: ۶ ماه نوع قرارداد:  EPC تاریخ راه اندازی: خرداد ماه ۱۳۹۹وضعیت پروژه : تحويل دائم تاسیسات […]

ادامه مطلب
پروژه  سیستم خنک کن مدیا- نیروگاه اسلام آباد غرب

پروژه سیستم خنک کن مدیا- نیروگاه اسلام آباد غرب

پروژه تجهیز چهار واحد گازی هیتاچی H25 نیروگاه اسلام آباد غرب به سامانه خنک کن مدیا . . کارفرما: شرکت تولید نیروی برق بیستونمحل اجرا:  اسلام آباد غربافزایش ظرفیت ایجاد شده روی هر واحد گازی: بیش از ۱۷%مدت قرارداد: ۵ ماه نوع قرارداد:  EPC تاریخ راه اندازی: خرداد ماه ۱۳۹۸ وضعیت پروژه : تحويل دائم […]

ادامه مطلب