مقالات

بررسی تاثير رطوبت توليدی سيستم مدیا بر عملكرد فيلترهای هوای ورودی توربین

بررسی تاثير رطوبت توليدی سيستم مدیا بر عملكرد فيلترهای هوای ورودی توربین

بررسی تاثير رطوبت توليدی سيستم خنك كن مدیا بر عملكرد فيلترهای هوای ورودی توربین از اهميت زيادي برخوردار است. همیشه این نگرانی از سوی بهره بردارن واحدهای گازی وجود داشته است که آیا رطوبت تولیدی مي تواند سبب مرطوب شدن فيلترها شده، کارایی آنها را مختل نموده و افت فشار آنها را افزایش دهد؟! پاسخ […]

ادامه مطلب
تئوری سرمایش هوای ورودی توربین گاز

تئوری سرمایش هوای ورودی توربین گاز

تئوری سرمایش هوای ورودی توربین گاز    (واحد تحقیق و توسعه شرکت رهاورد انرژی) در بررسی عملکرد توربین های گاز دو اصل مهم بایستی همواره مد نظر قرار گیرد: توان تولیدی توربین های گاز تابعی از گذر جرمی هوای مصرفی آنها می باشد. بدلیل وجود جریان صوتی  و عدد ماخ یک در نازل های توربین […]

ادامه مطلب
تاثیرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوک سیکل ترکیبی

تاثیرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوک سیکل ترکیبی

اثرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد اجزای مختلف یک بلوک سیکل ترکیبی همیشه مورد پرسش بهره برداران و متخصصان نیروگاهی کشور بوده است. در مقاله زیر تلاش شده تا اثرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوك سیکل ترکیبی و اجزاي مختلف بویلر بازیاب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله تحلیل گردد. برای […]

ادامه مطلب