سیستم خنک کن هوای ورودی چهار واحد گازی نیروگاه اسلام آباد غرب راه اندازی شد

سیستم خنک کن هوای ورودی (مدیا) توربین های گازی شماره ۱ الی ۴ نیروگاه اسلام آباد غرب مطابق برنامه زمانبندی، راه اندازی و تحویل شرکت بهره بردار گردید.

پس از راه اندازی موفق سيستم خنك كن واحدهاي يك و دو نيروگاه اسلام آباد غرب در هفته پاياني خردادماه، واحدهای سه و چهار نیز در هفته اول تیرماه با موفقیت و مطابق برنامه زمانبندی راه اندازی و تحویل شرکت بهره بردار شد.
با بهره برداری از این طرح، توان خروجی هر یک از واحدهای این نیروگاه بیش از ۱۷% افزایش یافته است.

این پروژه شامل چهار واحد سیستم خنک کن مدیا، مخزن فلزی ذخیره آب نرم، سیستم تصفیه آب RO، ایستگاههای پمپاژ و سیستم برق و کنترل و مانیتورینگ و …. می باشد که همگی در کمتر از ۳ ماه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی شده است.

شرکت رهاورد انرژی بعنوان پیمانکار EPC، شرکت تولید نیروی برق بیستون بعنوان کارفرما و شرکت مدیریت تولید نیروی برق یزد بعنوان دستگاه نظارت در این پروژه همکاری داشته اند.