فاز دوم پروژه سیستم خنک کن مدیا- تاسیسات ذخیره سازی گاز سراجه

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران- منطقه ۳
محل اجرا:  سراجه- قم
افزایش ظرفیت مورد انتظار روی هر واحد گازی:  ۱۶%
مدت قرارداد: ۹ ماه

نوع قرارداد:  EPC

تاریخ ابلاغ قرارداد: مهر ۱۴۰۲
وضعیت پروژه : در حال اجرا