سیستم های تصفیه آب

 با توجه به اینکه جهت خنک سازی هوای ورودی در روش های تبخیری به آب تصفیه شده نیاز می باشد ( آب نرم در سیستم مدیا و آب دمین در سیستم فاگ) یکی دیگر از فعالیت های شرکت رهاورد انرژی طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس (R.O) و دمین (Demin) می باشد.
تمامی تاسیسات سیویل از قبیل ساختمان تصفیه خانه، مخازن بتنی و فلزی ذخیره آب توسط این شرکت اجرا شده و در نهایت یک پکیج کامل تصفیه آب در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج های تصفیه آب کانتینری از دیگر فعالیت های شرکت رهاورد انرژی است که دارای مزایای زیر می باشد:
– اشغال فضای کم در سایت هایی که با محدودیت فضا مواجه هستند
– صرفه جویی در سرمایه گذاری اولیه
-کوتاه نمودن زمان پروژه

پکیج های تصفیه آب کانتینری سیستم مدیا- نیروگاه قائن

 

پکیج تصفیه آب کانتینری سیستم مدیا- نیروگاه قائن