بهره برداری از سامانه های خنک کن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه رمیله عراق

با تلاش همکاران مان در شرکت رهاورد انرژی، سامانه های خنک کن هوای ورودی توربین های گازی شماره ۹ و ۱۰ نیروگاه رمیله عراق در هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۲ مورد بهره برداری قرار گرفت.  سامانه های مذکور از نوع خنک کن تبخیری مدیای بالادستی بوده که توانسته است توان خروجی هر یک از توربین های گازی را بیش از ۱۸% ، معادل ۲۷ مگاوات در نقطه طراحی افزایش دهد. افزایش توان استحصال شده بیشتر از مقادیر گارانتی پروژه بوده که موجبات رضایت کارفرمای پروژه را نیز فراهم نموده است.
ضمن تشکر از همکاری های کارفرمای محترم (گروه مپنا) و نیز مالک محترم نیروگاه (شرکت عراقی شامارا) قطعا دستیابی به چنین نتایج درخشانی بدون تلاش همکاران عزیزمان در دفتر مرکزی، کارگاه ساخت و نیز کارگاه پروژه میسر نمی شد.
نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در نزدیکی شهر بصره عراق در حال ساخت است که در نهایت شامل ۱۲ واحد گازی سری MGT70 مپنا و ۶ دستگاه توربین بخار خواهد بود.