سامانه خنک کاری هوای ورودی توربین های گازی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

عنوان پروژه: طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم خنک کن هوای ورودی از نوع مدیا ثابت بالادستی روی واحدهای گازی شماره ۱ و ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
کارفرما: شرکت تولید نیروی برق یزد
مشاور: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

مدت زمان اجرا: ۵ ماه

نتایج حاصله: افزایش بیش از ۳۰ مگاوات در توان خروجی دو توربین گازی آنسالدو V94.2

جهت در یافت فایل خلاصه گزارش شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مورد پروژه سیستم خنک کننده هوای ورودی توربین گازی(مدیا) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، روی دریافت کلیک نمائید

 

 

خنک کاری- سیستم مدیا