رکورد جدید: افزایش توان بیش از ۳۰ مگاواتی هر واحد گازی نیروگاه رمیله عراق

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲، واحدهای گازی شماره ۹ و ۱۰ نیروگاه رمیله عراق که توسط شرکت رهاورد انرژی به سامانه خنک کن تبخیری هوای ورودی توربین (مدیای بالادستی) مجهز شده اند، بیش از ۳۰ مگاوات نسبت به سایر واحدهای گازی (بدون سامانه خنک کن) افزایش توان داشته اند که به نوعی رکورد برای شرکت رهاورد انرژی محسوب می شود.

این مقدار توان افزایش یافته در دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد ثبت شده است که از دیدگاه تامین برق پایدار برای مردم عراق در تابستان گرم امسال بسیار حائز اهمیت می باشد.

.