تحویل موقت سامانه خنک کن مدیای نیروگاه رمیله عراق

پس از سپری شدن حدود ۴۵ روز از بهره برداری آزمایشی سامانه خنک کننده هوای ورودی توربین های گازی شماره ۹ و ۱۰ نیروگاه رمیله عراق و نظر به عملکرد پیوسته و بدون اشکال سیستم و برآورده نمودن تمام مقادیر گارانتی قراردادی، گواهینامه تحویل موقت سامانه مذکور در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ صادر شد.

این نیروگاه، شامل شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت هر بلوک ۵۰۰ مگاواتی در مجموع سه هزار مگاوات در منطقه رمیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال احداث است. کارفرمای این پروژه گروه مپنا و مالک نیروگاه نیز شرکت شامارا می باشد و طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و نصب و راه اندازی سامانه خنک کننده مدیا توسط شرکت رهاورد انرژی انجام شده است.

مدیریت شرکت رهاورد انرژی ضمن عرض خسته نباشید، موفقیت حاصل شده را به همه همکاران پروژه تبریک عرض می نماید.

.