ابلاغ قرارداد تجهیز یکدستگاه توربوکمپرسور شرکت انتقال گاز ایران به سامانه خنک کننده مدیا

شرکت رهاورد انرژی موفق به عقد قرارداد طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم خنک کن تبخیری هوای ورودی یکدستگاه توربوکمپرسور در تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی سراجه قم شد.

تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی سراجه قم دارای سه دستگاه توربوکمپرسور ۲۵ مگاواتی از برند SUMMY-ZORYA می باشد که در این قرارداد توربوکمپرسور شماره ۲ این تاسیسات به سامانه خنک کن هوای ورودی (مدیا) مجهز خواهد شد.

کارفرمای این پروژه منطقه ۳ شرکت انتقال گاز ایران می باشد که تصمیم گرفته است برای اولین بار در ایران، بواسطه این پروژه، عملکرد سامانه مدیا بر روی توبوکمپرسورهای گاز را ارزیابی نماید.