آموزش بهره برداری و نگهداری سامانه خنک کن مدیا در نیروگاه رمیله عراق

پیرو راه اندازی سامانه خنک کن هوای ورودی توربین های گازی شماره ۹ و ۱۰ نیروگاه رمیله عراق، دوره آموزشی بهره برداری و نگهداری از سامانه مذکور با حضور کارشناسان شرکت مالک و بهره بردار نیروگاه (شرکت عراقی شامارا) در محل نیروگاه رمیله برگزار گردید.

در این دوره آموزشی دو روزه، آقای مهندس پرهام صائن (مدیر دپارتمان مکانیک شرکت رهاورد انرژی) و آقای مهندس مجید ابراهیم پور (مدیر دپارتمان برق و کنترل شرکت رهاورد انرژی) به معرفی عملکرد سامانه مذکور و تشریح نحوه بهره برداری و نگهداری از آن پرداختند و به پرسش های کارشناسان نیروگاه پاسخ دادند.

در پایان این دوره آموزشی نیز بازدید میدانی از تجهیزات نصب شده در پروژه بعمل آمد و نحوه بهره بردای از تجهیزات بصورت عملی آموزش داده شد.

.