پروژه ها

پروژه های در حال انجام

پروژه های در حال انجام

پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی V94.2 نیروگاه زاگرس کوثر . . کارفرما: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثرمحل اجرا:  کرمانشاهافزایش ظرفیت ایجاد شده روی هر واحد گازی: بیش از ۱۵%مدت قرارداد: ۶ ماه نوع قرارداد:  EPC تاریخ راه اندازی: خرداد ماه ۱۳۹۹وضعیت پروژه : تحويل موقت تاسیسات […]

ادامه مطلب
پروژه های خاتمه یافته

پروژه های خاتمه یافته

پروژه تجهیز چهار واحد گازی هیتاچی H25 نیروگاه اسلام آباد غرب به سامانه خنک کن مدیا . . کارفرما: شرکت تولید نیروی برق بیستونمحل اجرا:  اسلام آباد غربافزایش ظرفیت ایجاد شده روی هر واحد گازی: بیش از ۱۷%مدت قرارداد: ۵ ماه نوع قرارداد:  EPC تاریخ راه اندازی: خرداد ماه ۱۳۹۸ وضعیت پروژه : تحويل دائم […]

ادامه مطلب