گزارش شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مورد سیستم خنک کننده مدیا- نیروگاه یزد

  • تاریخ انتشار : 2017/09/07
  • دسته بندی : بایگانی

جهت دریافت فایل خلاصه گزارش شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مورد پروژه سیستم خنک کننده هوای ورودی توربین گازی(مدیا) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد کلیک نمائید.