پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی MGT80 نیروگاه جنوب ۲ (فولاد مبارکه) 

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

مالک نیروگاه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
محل اجرا:  مبارکه اصفهان
افزایش ظرفیت مورد انتظار روی هر واحد گازی: بیش از ۱۴%

مدت قرارداد: ۹ ماه

نوع قرارداد:  EPC

وضعیت پروژه : در حال اجرا