حضور رهاورد انرژی در هشتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 در تهران

شرکت رهاورد انرژی امسال نیز همچون سالیان گذشته در نمایشگاه جانبی هشتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذر ماه ۹۷ حضور یافت تا پذیرای حضور گرم کارشناسان و متخصصین صنعت نیروگاهی کشور باشد.

در این همایش دو روزه، کارشناسان شرکت رهاورد انرژی پاسخگوی سوالات و درخواست های متعدد مطرح شده از سوی متخصصین نیروگاهی و نیز شرکتهای سرمایه گذاری در خصوص تکنولوژی های مختلف افزایش ظرفیت توربین های گازی در فصل گرم بودند. نگرانی های ناشی از کمبود برق در تابستان سال ۹۸ سبب شده نگاه ها به سمت استفاده از تکنولوژی خنک کاری هوای وروی توربین گازی معطوف شود چراکه این سیستم ها در زمان کوتاه و هزینه بسیار اندک مورد بهره برداری قرار گرفته و می توانند بخشی از کمبود تولید برق در تابستان پیش رو را جبران نمایند.