عقد قرارداد خرید و اجرای سیستم مدیای واحدهای گازی نیروگاه رمیله عراق

شرکت رهاورد انرژی موفق به عقد قرارداد “خرید و اجرای سیستم خنک کننده هوای ورودی کمپرسور (مدیا) جهت دو واحد توربین گازی نیروگاه رمیله عراق” به روش EPC به کارفرمایی گروه مپنا گردید.

طرح نیروگاه رمیله دارای ۱۲ واحد گازی MGT70 هر یک به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات می باشد که در حال حاضر فاز اول آن شامل ۶ واحد گازی در حال کار بوده و فاز دوم آن شامل ۶ واحد گازی در حال احداث می باشد.

گروه مپنا حسب تجارب ارزشمند شرکت رهاورد انرژی در زمینه اجرای پروژه های خنک کن مدیا نسبت به واگذاری خدمات مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات و اجرای این پروژه به شرکت رهاورد انرژی اقدام نمود.