دریافت رضایت نامه از شرکت انتقال گاز ایران

پیرو اجرای موفق پروژه سامانه خنک کننده هوای ورودی توربین مدیا بر روی یک دستگاه توربوکمپرسور گاز تاسیسات سراجه قم که برای اولین بار در مجموعه شرکت انتقال گاز ایران عملیاتی گردید، رضایت نامه ای به شرح زیر از سرپرست محترم منطقه ۳ انتقال گاز ایران دریافت گردید.

مدیریت شرکت رهاورد انرژی، موفقیت حاصل شده را به همه همکاران دست اندرکار این پروژه تبریک عرض می نماید.

.