تصاویر

سامانه خنک کن مدیا بر روی واحدهای هیتاچی نیروگاه اسلام آباد غرب برای اولین بار در کشور
 
حضور رهاورد انرژی در هشتمین همایش کاربران واحدهای گازی V94.2- تهران ۱۳۹۷

مراسم افتتاحیه پروژه سیستم خنک کن مدیا- نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد

 

مراسم افتتاحیه پروژه سیستم خنک کن مدیا- نیروگاه شهید کاوه قائن

تصاویری از کارخانه و کارگاه های ساخت

تصاویری از مراحل اجرایی پروژه ها