ابلاغ قرارداد فاز دوم سامانه خنک کننده هوای ورودی توربوکمپرسورهای تاسیسات گازی سراجه قم

شرکت رهاورد انرژی برنده مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی سامانه خنک کننده هوای ورودی دو دستگاه توربوکمپرسور تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی سراجه قم شد و قرارداد شروع به کار توسط کارفرمای محترم پروژه، شرکت انتقال گاز ایران، ابلاغ گردید.

تاسیسات ذخیره سازی سراجه قم، دارای سه دستگاه توربوکمپرسور به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی در فصل تابستان می باشد که در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار در سطح کشور، یک دستگاه از این توربوکمپرسورها توسط شرکت رهاورد انرژی به سامانه خنک کن مدیا مجهز شد که نتایج بسیار درخشانی نیز در پی داشته است.

.