جناب آقای مهندس طرزطلب از روند پیشرفت پروژه سیستم خنک کن مدیا در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب بازدید کردند

صبح امروز مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ جناب آقای مهندس طرزطلب، مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و هیئت همراه از روند اجرای پروژه سیستم خنک کن مدیا در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب بازدید نمودند و در جریان پیشرفت کار و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفتند.

در این دیدار که تعدادی از معاونین محترم شرکت برق حرارتی، مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق بیستون بعنوان کارفرما و نیز مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق بیستون بعنوان بهره بردار نیروگاه حضور داشتند، از مخزن ذخیره آب، پمپخانه های سیستم مدیا، کولرهای مدیا و اتاق فرمان بازدید بعمل آمد.

در پایان این دیدار، مدیرعامل شرکت رهاورد انرژی ضمن تقدیر و تشکر از تشریف فرمایی مسئولین محترم، ابراز امیدواری کردند تا دو واحد گازی در هفته پایانی خردادماه و دو واحد باقیمانده در هفته اول تیرماه وارد مدار گردد.

  • لینک خبر راه اندازی سیستم مدیا واحد یک نیروگاه گازی اسلام آباد غرب :

http://news.tpph.ir/SitePages/News.aspx?NID=1765

بازدید جناب آقای مهندس طرزطلب و هیئت همراه از روند پیشرفت پروژه سیستم خنک کن مدیا در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب