افتتاح پروژه خنک کاری و ارتقای توان واحدهای گازی نیروگاه اسلام آباد غرب

  • تاریخ انتشار : 2019/12/10
  • دسته بندی :